502 985 101 info@dlarodziny.com

Stowarzyszenie “DLA RODZINY” zaprasza rodziny zastępcze oraz prowadzących RDDz do zgłaszania się do uczestnictwa w projekcie pn. „WSPIERALNIA” mającym na celu wzrost dostępności usług specjalistycznych dla dzieci (48 osób) przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz opiekunów/rodziców zastępczych/prowadzących RDDz (40 osób) poprzez wzmocnienie kompetencji wychowawczych. W ramach projektu przewidziane są: wsparcie specjalistów: psychologa, terapeuty, psychoterapeuty, dietetyka, specjalisty ds zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, specjalisty ds. uzależnień oraz warsztaty, szkolenia, grupy wsparcia, spotkania okolicznościowe.

Czas realizacji projektu to lipiec-grudzień 2021r. Rekrutacja uczestników jest ciągła.

Z uwagi na niepewną sytuację w zakresie rozwoju epidemii koronawirusa w kraju, wszystkie działania w projekcie będą uwzględniały aktualne obostrzenia i wytyczne w zakresie np. organizacji spotkań czy szkoleń.

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Załączniki:

Regulamin

Plakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content