502 985 101 info@dlarodziny.com
Poszukujemy wolontariuszy!

Poszukujemy wolontariuszy!

Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wolontariusze dobrowolnie i nieodpłatnie...
Skip to content