502 985 101 info@dlarodziny.com
Zadanie publiczne pn. „PROFITaktyka na profilaktykę”

Zadanie publiczne pn. „PROFITaktyka na profilaktykę”

Informujemy, że Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe...
Grupa wsparcia

Grupa wsparcia

Dziś odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia, w którym udział wzięły rodziny zastępcze. Działanie zrealizowane zostało w ramach projektu pn. „Rodzina, razem możemy więcej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach...
Zespół multiprofesjonalny

Zespół multiprofesjonalny

Dziś odbyło się kolejne spotkanie zespołu multiprofesjonalnego, zorganizowanego w ramach projektu pn. „Rodzina, razem możemy więcej”. W ramach tego działania wspólnie z zaproszonymi gośćmi przygotowujemy koszyk usług dla rodzin, które...
Zespół multiprofesjonalny

Zespół multiprofesjonalny

Dziś odbyło się kolejne spotkanie zespołu multiprofesjonalnego, zorganizowanego w ramach projektu pn. „Rodzina, razem możemy więcej”. W ramach tego działania wspólnie przygotowujemy koszyk usług dla rodzin, które wymagają szerokich...
Skip to content