502 985 101 info@dlarodziny.com

OFERTA PRACY ❗️Stowarzyszenie „DLA RODZINY” prowadzi nabór kandydatów na stanowiska:

🌿 ASYSTENT RODZINY

🌿PRACOWNIK SOCJALNY

🌿 KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Zapraszamy do składania CV wraz z listem motywacyjnym oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe. Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Sułkowskiego 9 lub przesłać mailowo na adres: info@dlarodziny.com

W przypadku pytań można skontaktować się telefonicznie: 502 985 101.

Skip to content