502 985 101 info@dlarodziny.com

OGŁASZAMY KONKURS PLASTYCZNY pod tytułem: „Wesprzyj relacje – wybierz mediacje”

Organizator:

Prezes Sądu Okręgowego i Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie, Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” we współpracy z Kuratorem Okręgowym i Urzędem Miasta Częstochowy.

Cel Konkursu

Promocja mediacji.

Uczestnicy:

Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat z terenu Miasta Częstochowy

Zasady i warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie niepublikowanej dotychczas pracy plastycznej w formacie nie mniejszym niż A-4 wykonanej w dowolnej  technice plastycznej, odnoszącej się do tematyki konkursu.
 2. Każdy uczestnik może przesłać po jednej pracy konkursowej w danej dziedzinie.
 3. Organizator ma prawo do wyłączenia spod obrad Komisji Konkursowej prac niespełniających warunków regulaminu.
 4. Do każdej pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa (w załączeniu).
 5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania nadesłanych prac bez wypłacania honorariów autorskich.
 7. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

Zasady i kryteria oceny:

 • Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli wybranych przez Organizatora.
 • Podstawowym kryterium oceny będzie wartość artystyczna prac.
 • Termin składania prac: od 10.10.2023 do 16.10.2023 r.
 • W dniu 17.10.2023 r. Komisja Konkursowa dokona oceny prac plastycznych oraz literackich, przyznając nagrody w następujących kategoriach wiekowych:
 • od 6 do 9 lat,
 • od 10 do 13 lat
 • od 14 do 17 lat

Prace należy wysłać lub dostarczyć na adres: Stowarzyszenie „DLA RODZINY”, ul. Józefa Sułkowskiego 9, 42-200 Częstochowa

Ogłoszenie wyników:

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji w dn. 18.10.2023 r., Sala Sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: info@dlarodziny.com

lub pod numerem tel. 502985101

Skip to content