502 985 101 info@dlarodziny.com

Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wolontariusze dobrowolnie i nieodpłatnie niosą pomoc, angażując się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnorodnych obszarach życia społecznego.

                Stowarzyszenie „DLA RODZINY” zaprasza wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby podzielić się wolnym czasem oraz sercem z dziećmi i młodzieżą znajdującymi się pod naszą opieką. Poszukujemy wolontariuszy przede wszystkim do udzielania korepetycji uczniom mającym trudności w nauce, ale nie tylko. W ramach wolontariatu można wspierać rodziny zastępcze podczas codziennych czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych, jak również brać udział również w różnego rodzaju działaniach realizowanych przez nasze Stowarzyszenie, m.in. w zajęciach  dla dzieci oraz piknikach rodzinnych.  Nasze zaproszenie kierujemy także do osób w wieku 60+. Zachęcamy seniorów, którzy chcieliby zająć się „przyszywanymi wnukami” na terenie naszego Stowarzyszenia, ofiarując im odrobinę swojego czasu poprzez wspólną zabawę, gry, czytanie książeczek czy zajęcia plastyczne. Zapraszamy!

Skip to content