502 985 101 info@dlarodziny.com
Zadanie publiczne pn. „PROFITaktyka na profilaktykę”

Zadanie publiczne pn. „PROFITaktyka na profilaktykę”

Informujemy, że Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe...
Skip to content