502 985 101 info@dlarodziny.com
Poszukiwane rodziny wspierające!

Poszukiwane rodziny wspierające!

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” w oparciu o art. 29 ust. 1, 2 oraz art. 30 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poszukuje osób, które...
Skip to content