502 985 101 info@dlarodziny.com

KIEDY? 21-22 listopada 2022 r. w godz. 09:30-14:30

GDZIE? w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13

Rodzina – to dla nas temat priorytetowy. Celem naszego przedsięwzięcia jest wskazanie możliwości lepszego rozwoju i życia w rodzinie oraz ukazanie perspektywy na godne życie dzieci we współczesnej rodzinie – zarówno biologicznej, jak i w pieczy zastępczej.

Podczas Forum zaprezentowane zostaną popularnonaukowe wykłady o tematyce skierowanej do pedagogów szkolnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych i przedstawicieli innych zawodów ukierunkowanych na pracę z rodzinami oraz z dziećmi.

Organizatorem Forum jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie, Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” oraz Porozumienie „Częstochowa dla Rodziny”. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk.

Działanie finansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach projektu
„Uniwersytet dla polskich i ukraińskich rodzin z dziećmi w środowisku lokalnym”.

Udział w Forum jest bezpłatny.

PROGRAM:

21.11.2022 r

.09:00-9:30 Rejestracja uczestników.

09:30-10:00 Uroczyste otwarcie VI Forum „DLA RODZINY” przez organizatorów:

Lidia Zeller – Prezes Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” oraz lider Porozumienia „Częstochowa dla Rodziny” – Przywitanie gości, prelegentów i uczestników.

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk – otwarcie konferencji oraz słowo wprowadzenia dotyczące działań miasta w zakresie wspierania częstochowskich rodzin.

dr hab. prof. UJD Daniel Kukla – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – Współpraca Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z otoczeniem społecznym – wykład wprowadzający.

dr hab. prof. UJD Izabela Krasiejko – koordynator projektu „Uniwersytet dla polskich i ukraińskich rodzin z dziećmi w środowisku lokalnym” – Cele i opis planowanych działań w ramach projektu.

10:00-12:15 Wystąpienia prelegentów. Wykłady popularno-naukowe pracowników Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz zaproszonych gości.

Prof. dr hab. Jarosław Jagieła, Transakcyjne źródło prawdopodobnych konfliktów w rodzinie… i nie tylko.
Dr hab. prof. UJD Izabela Krasiejko, Marta Zmitrukiewicz (Fundacja dla Rozwoju), Lidia Zeller (Stowarzyszenie „DLA RODZINY”), Lokalny koszyk usług dla rodzin z dziećmi dla miasta Częstochowy – prezentacja.
Przedstawiciel Caritas – Wsparcie dla rodzin z Ukrainy w Częstochowie – stan i potrzeby.

12:15-12:30 Przerwa kawowa12.30-14:00 Wystąpienia prelegentów. Wykłady popularno-naukowe pracowników Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Dr Anna Irasiak, Komunikacja z klientem niesłyszącym z elementami języka migowego
Dr Anna Pierzchała, Pasywność jako brak efektywności w obliczu sytuacji problemowej. Mechanizmy powstawania, strategie, przeciwdziałanie.
Dr hab. prof. UJD Elżbieta Napora, Psychologiczne uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów.14:00- 14:30 Głosy w dyskusji i wnioski podsumowujące I dzień Forum.


22.11.2022 r.

09:30-9:45 Rejestracja uczestników.

09:45-10:00 Otwarcie drugiego dnia Forum „DLA RODZINY„ – dr hab. prof. UJD Izabela Krasiejko – koordynator projektu „Uniwersytet dla rodzin z dziećmi w środowisku lokalnym”.

10:00-12:00 Wystąpienia prelegentów. Wykłady popularno-naukowe pracowników Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Dr Anna Banasiak, Wczesne objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Dr hab. prof. UJD Izabela Krasiejko, Czy to spektrum autyzmu czy trauma rozwojowa? – głos w dyskusji nad diagnozą różnicową oraz formami wsparcia dzieci i rodziców.
Dr Beta Łukasik, Sposoby regulowania emocji przez rodziców w perspektywie poznawczo-behawioralnej.

12:00-12:15 Przerwa kawowa

12:15-14:00 Wystąpienia prelegentów. Wykłady popularno-naukowe pracowników Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz zaproszonych gości.Dr Anna Lada (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Pokolenie płatków śniegu – cechy współczesnej młodzieży.
Dr hab. prof. UJD Monika Adamska- Staroń, Sposoby wykorzystania tekstów rockowych oraz filmowych w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Dr Wioleta Duda, Aktywizacja społeczno-zawodowa jako ważny element pracy asystenta rodziny.

14:00- 14:30 Głosy w dyskusji i wnioski podsumowujące Forum.
Pokaż mniej

Skip to content