502 985 101 info@dlarodziny.com

Zapraszamy do udziału w KONKURSIE LITERACKO – PLASTYCZNYM pod tytułem „Moja rodzina i Ja”. Celem Konkursu jest promocja rodzicielstwa zastępczego. Uczestnicy:Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat, wychowankowie pieczy zastępczej objęci wsparciem Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie:

– niepublikowanej dotychczas pracy plastycznej w formacie nie mniejszym niż A-4 wykonanej w dowolnej technice plastycznej, odnoszącej się do tematyki konkursu.

LUB

– niepublikowanego dotychczas tekstu literackiego (krótkie opowiadanie, proza poetycka, list ,wiersz) zgodnego z tematyką konkursu.

Istnieje możliwość przesłania po jednej pracy w każdej kategorii.

Czas dostarczania prac wraz z Kartą Zgłoszeniową upływa 23 maja o godz. 12:00.

REGULAMIN:

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Skip to content