502 985 101 info@dlarodziny.com

W dniu 9 września miał miejsce Światowy Dzień FAS. FAS to Płodowy zespół alkoholowy (ang. Fetal Alcohol Syndrome) dotyczący dzieci, których matki spożywały alkohol będąc w ciąży.
W tym dniu na terenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny odbyły się spotkania z rodzinami biologicznymi, rodzinami zastępczymi oraz pełnoletnimi wychowankami pieczy zastępczej. Spotkania miały charakter warsztatów, podczas których zaprezentowano film „Nikola – prawdziwa historia” oraz przedstawiono krótką prezentację informującą o rozwoju układu nerwowego podczas życia płodowego i wpływu spożywania alkoholu przez kobietę w ciąży na rozwój dziecka. Po projekcji filmu miała miejsce dyskusja na temat problemu Każdy z uczestników otrzymał materiały dot. zespołu FAS.
W tym dniu pracownicy naszego Stowarzyszenia prowadzili kampanię informacyjną w centrum miasta, uwrażliwiając na problem spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne.

Skip to content