502 985 101 info@dlarodziny.com

Stowarzyszenie „DLA RODZINY” zaprasza rodziny zastępcze oraz prowadzących RDDz do zgłaszania się do uczestnictwa w projekcie pn. „WSPIERALNIA” mającym na celu wzrost dostępności usług specjalistycznych dla dzieci (48 osób) przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz opiekunów/rodziców zastępczych/ prowadzących RDDz (40 osób) poprzez wzmacnianie kompetencji wychowawczych. W ramach projektu przewidziane są: warsztaty, szkolenia, grupy wsparcia, spotkania okolicznościowe, wsparcie specjalistów: psychologa, terapeuty, psychoterapeuty, dietetyka, specjalisty ds. zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, specjalisty ds. uzależnień. Czas realizacji projektu to lipiec – grudzień 2021 r. Rekrutacja uczestników jest ciągła. Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 – 2030.

Więcej informacji w zakładce „Nasze projekty –> Wspieralnia”

Skip to content