502 985 101 info@dlarodziny.com

Stowarzyszenie „DLA RODZINY” informuje, że w ramach projektu „Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej” realizowane jest w sposób ciągły wsparcie oferowane przez asystentki rodzin oraz koordynatorkę rodzinnej pieczy zastępczej. Uruchomione zostało także wsparcie z wykorzystaniem telefonów oraz komputerów przez: psychoterapeutkę/ terapeutkę rodzinną, logopedkę, edukatorkę seksualną oraz zajęcia w ramach placówki wsparcia dziennego (pedagog oraz osoby prowadzącej zdalne korepetycje).

Szczegółowe informacje dostępne są w harmonogramie form wsparcia.

Skip to content