502 985 101 info@dlarodziny.com

28 stycznia jest obchodzony jako Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych,  został on ustanowiony na pamiątkę sporządzenia konwencji Rady Europy z 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Ustawa o ochronie danych osobowych zakłada ochronę osób fizycznych, których dane osobowe  są lub mogą być przetwarzane przez różne podmioty, instytucje, czy organizacje. Ustawa szczegółowo określa zasady postępowania z  danymi oraz wskazuje warunki przetwarzania danych.

To idealny termin na przeprowadzenie szkolenia nt… danych osobowych 😉 Tej wiedzy nigdy za wiele ☺👍

Skip to content