502 985 101 info@dlarodziny.com

Dzisiejsza wizyta studentów UJD w Częstochowie. Podczas spotkania studenci poznali specyfikę pracy asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz zaznajomili się z tematem wolontariatu.

Skip to content