502 985 101 info@dlarodziny.com

Dziś w naszym Centrum odbyło się spotkanie pracowników z Panem Leszkiem Drozdowskim – Koordynatorem NSLT – Narodowej Sieci Leczenia Zaburzeń Regulacji Emocji i Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży. Poza bogatą wiedzą nt. pracy z dziećmi z zaburzeniami posttraumatycznymi, poznaliśmy kilka ćwiczeń rozluźniających, m.in. ćwiczenia oddechowe regulujące napięcie.

Skip to content