502 985 101 info@dlarodziny.com

Dzisiaj zakończyła się trzydniowa wizyta studyjna przedstawicieli Instytucji Pomocy Społecznej z subregionów województwa wielkopolskiego.

Dzień 1 Nasi Goście odwiedzili siedzibę Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Przygotowaliśmy prezentację dotyczącą realizowanych zadań w zakresie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dzień 2 Kolejnym punktem programu było spotkanie
z Naczelnikiem Wydziału Polityki Społecznej UM Panem Adrianem Starońkiem na temat systemu zlecania zadań publicznych w Mieście Częstochowa. Nasi Goście mieli okazję zapoznać się prowadzeniem pracy metodą organizowania społeczności lokalnej na terenie Fundacji Dla Rozwoju-DOSL Śródmieście, jak również z działaniami Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” w zakresie wsparcia dla osób bezdomnych.

Dzień 3 W ostatnim dniu wizyty gościliśmy w Częstochowskim Towarzystwie Profilaktyki Społecznej gdzie omawiano temat wsparcia młodzieży, w tym uzależnionej od środków psychoaktywnych. Następnie odbyło się spotkanie oraz poczęstunek w Klubokawiarni-Alternatywa 21, zapoznano Naszych Gości z działalnością Fundacji-Oczami Brata oraz oferowanym wsparciem dla osób z niepełnosprawnością.

Skip to content