502 985 101 info@dlarodziny.com

PROGRAM KONFERENCJI

11.30-12.00        Rejestracja uczestników

12.00-12.10        Uroczyste otwarcie

Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie – SSO Rafał Olszewski

Prezydent Miasta Częstochowa – Krzysztof Matyjaszczyk

12.10-14.30        Wystąpienia konferencyjne.

•             Słowo wstępne

      Grzegorz Kozera- Kurator Okręgowy

      Lidia Zeller – Prezes Stowarzyszenia DLA RODZINY

•             Rozstrzygnięcie konkursu rysunkowego  p.t. „”Zgoda buduje – niezgoda rujnuje”

•             „Mediacja w sprawach rodzinnych i nieletnich” – Sędzia Anna Cencora

•             „Praktyczne aspekty mediacji w sprawach karnych”  – Prokurator Monika Adamus-Rogowska

•             „Nowe rozwiązania dotyczące mediacji w sprawach o rozwód  i separację” – Kurator Okręgowy Grzegorz Kozera

•             „Pasjonujące tajemnice mediacji” – Jerzy Śliwa Prezes Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów, Anna Ficek – Prezes Fundacji Unia Regionalnych Centrów Mediacji                                                                                       

•             Andrzej Andrzejewski – Prezes Stowarzyszenia Profesjonalnych Mediatorów Gospodarczych

•             Mediacja sądowa w Sądzie Okręgowym w Częstochowie- Sędzia SO Lidia Dudek

14.30                     Spektakl: „Prawo miłości” Świetlica Fundacji Adullam

15.00                     Zakończenie

Skip to content