502 985 101 info@dlarodziny.com

Stowarzyszenie „DLA RODZINY” zaprasza dzieci i młodzież z pieczy zastępczej do udziału w konkursie plastycznym pt.

„Moja Rodzina i Ja”.

👉Technika prac dowolna. 
👉Format minimum a4.
👉Na prace czekamy do 5 czerwca br. (wymagany podpis opiekuna!)
👉Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 9 czerwca br. podczas Pikniku w Świętej Puszczy k. Olsztyna.

Zapraszamy!!!

Konkurs organizowany w ramach projektu Fundacji EY 😊