502 985 101 info@dlarodziny.com

Podczas pierwszego dnia ferii zorganizowaliśmy gry i zabawy stolikowe dla dzieci. Dzieci po okiem naszej Pani Asi wykonywały również prace plastyczne.