502 985 101 info@dlarodziny.com

W dniach 16-18 grudnia rodziny zastępcze zawodowe i prowadzący rodzinne domy dziecka wraz z dziećmi mogli uczestniczyć w wyjeździe szkoleniowym do Solparku w Kleszczowie. Wyjazd był możliwy dzięki projektowi „Częstochowski parasol pieczy zastępczej”, współfinansowanym ze środków UE, którego liderem jest Urząd Miasta Częstochowy. Organizacją zajęło się Stowarzyszenie „DLA RODZINY”- partner projektu. Podczas pobytu w Solparku uczestnicy brali udział w warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez specjalistów, dzieci spędzały czas na zabawach animacyjnych pod okiem wolontariuszek. W Kleszczowie stworzono możliwość wzajemnej integracji podczas wspólnego korzystania z kompleksu basenowego, zabawy dzieci w figloraju, jazdy na łyżwach, relaksu w grocie solnej. Wszyscy uczestnicy wyjazdu szkoleniowego wyrazili duże zadowolenie z zaproponowanej formy zdobywania wiedzy oraz zespalania i utrwalania relacji pomiędzy dziećmi w rodzinach zastępczych. Dziękujemy uczestnikom za udział w szkoleniach i odpowiedzialną zabawę.

Skip to content