502 985 101 info@dlarodziny.com

Podczas uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta Częstochowy ,,Laur Pomocy Społecznej” i ,,Mecenas Pomocy Społecznej” władze miasta Częstochowy wręczyły nominację członkom Miejskiej Rady Rodziców, której zadaniem jest reprezentowanie i przekazywanie władzom samorządowym głosu rodziców zastępczych w zakresie potrzeb, problemów a także inicjatyw dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej.

Zdj. ngo.czestochowa.pl/page/520,aktualnosci.html?id=11794&fbclid=IwAR2LhSNSVy_j2Nu6727eOCnMuK1vk2xRCukZBT1V8uTaVXrDJYeECGoq_v4

Skip to content