502 985 101 info@dlarodziny.com
Wczoraj tj. 28 listopada razem z partnerami porozumienia „Częstochowa dla rodziny” organizowaliśmy IV Forum DLA RODZINY. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji zajmujących się pracą na rzecz rodzin – Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Urzędu Miasta Częstochowy, Uniwersytetu im. Jana Długosza, jednostek pomocy społecznej, sądu, organizacji pozarządowych, a także szkół, poradni oraz przedstawiciele rodzin zastępczych. Główne tematy jakie poruszyli uczestnicy forum, dotyczyły aktualnych działań w obszarze pieczy zastępczej, problematyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży,postępowania adopcyjnego, wpływu wczesnej opieki na relacje międzyludzkie, czy wspierania młodzieży i przygotowywania ich do samodzielności. IV Forum DLA RODZINY było współfinansowane przez Gminę Miasto Częstochowa.
Skip to content