502 985 101 info@dlarodziny.com

Już 28 listopada o godz. 11:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbędzie się IV Forum DLA RODZINY organizowane przez Porozumienie „Częstochowa Dla Rodziny”, a współfinansowane przez Gminę Miasto Częstochowa.

Głównym tematem przedsięwzięcia jest rodzina, zaś celem jest wskazanie możliwości lepszego rozwoju i życia w tej podstawowej grupie społecznej oraz ukazanie perspektywy na godne życie dzieci we współczesnej rodzinie – zarówno biologicznej, jak i w pieczy zastępczej.
F
orum odbędzie się już po raz czwarty. Główny organizator – Stowarzyszenie  na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” kontynuuje inicjatywę rozpoczętą w 2014 roku, bowiem dotychczasowe spotkania pozwoliły na skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, wymianę doświadczeń oraz podzielenie się dobrymi praktykami w pracy na rzecz rodzin w Polsce. 

Wśród prelegentów IV Forum znajdą sięPani Katarzyna Napiórkowska (Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji w Departamencie Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Pani Marietta Hełka (Zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego) Pani Agata Cichoń-Chojnacka (doktor nauk medycznych, terapeuta rodzinny, kierownik Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD – MOPS Gdynia), Pani Dorota Zawadzka (psycholog rozwojowy, doradca rodzinny, trenerem umiejętności społecznych, “Superniania”).

Zapraszamy !

 

Skip to content