502 985 101 info@dlarodziny.com

Rok 2018 jest dla nas rokiem jubileuszy. 29 marca 2013 roku, 5 lat temu powstało Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”, trzy miesiące później, 1 lipca Gmina Miasto Częstochowa powierzyła stowarzyszeniu wykonanie zadania publicznego pod nazwą: „Realizacja zadań w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla Miasta Częstochowy przewidzianych dla Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny.”
5-lecie pracy Centrum świętowano 2 lipca w jego siedzibie przy ul. Jasnogórskiej 34. Podczas spotkania podsumowano jego działalność, był czas także na podziękowania i wspomnienia co do początków poczynań zarówno Stowarzyszenia „DLA RODZINY” jak i Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Ponadto w trakcie uroczystości mieliśmy przyjemność przekazać rower dla wychowanki Centrum.
Zapraszamy do obejrzenia relacji z jubileuszowego spotkania, dostępnej TUTAJ

Skip to content