502 985 101 info@dlarodziny.com

 

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Zadania rodziny wspierającej:

  • pomoc w opiece i wychowaniu dziecka

  • pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego

  • pomoc w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 29) rodzina wspierająca jest formą zadania realizowanego przez gminę.

Wszystkie osoby zainteresowane powyższą formą współpracy prosimy o bezpośredni kontakt ze stowarzyszeniem pod numerem tel. 502985101, drogą mailowa: info@dlarodziny.com lub
o osobisty pod adresem: Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34.

Skip to content