502 985 101 info@dlarodziny.com
„Współczesna Rodzina” pod takim tytułem w dn. 15.11.2017 r. odbyło się III Forum DLA RODZINY. Konferencja miała miejsce w Urzędzie Miasta i była okazją do dyskusji na temat współczesnej rodziny i działań podejmowanych na rzecz rodzin w Polsce.
            Pani Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego omówiła temat Szkolenie i doskonalenie zawodowego kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.  Ks. prof. nadzw. dr hab. Waldemar Woźniak z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mówił o Rodzinie jako miejscu kształtowania charakteru – w odniesieniu do paradygmatu pracy socjalnej. Kierunki polityki prorodzinnej przedstawiła Pani Katarzyna Napiórkowska – Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji w Departamencie Polityki Rodzinnej MRPiPS
            Dużo emocji wzbudziło wystąpienie Pana Adriana Kowalskiego, który mówiąc o pracy na rzecz dzieci ulicy zapewniał, że Ambasadorzy niemożliwego są wśród nas”. Panu Kowalskiemu towarzyszyła była podopieczna, a obecnie koleżanka z pracy i młoda matka zastępcza – Pani Nikola Tomska.
            Na zakończenie, o Rodzinie w systemie pomocy społecznej opowiedziała Pani Sylwia Jeruzalem-Tomalska – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – Koordynator w Rejonowym Zespole Pomocy Społecznej nr 2 w Częstochowie.
            Przedsięwzięcie umożliwiło wymianę doświadczeń, podzielenie się dobrymi praktykami w pracy na rzecz rodzin oraz  skonfrontowanie teorii z praktyką.
Skip to content