502 985 101 info@dlarodziny.com

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” realizuje projekt ASOS 2014-2020, rządowy program na rzecz aktywności społecznej dla osób starszych. Celem projektu jest poprawa jakości życia osób starszych oraz integracja z młodym pokoleniem. Działania te są bardzo istotne ze względu na obserwowalny wzrost liczby rodzin zastępczych spokrewnionych tworzonych przez osoby starsze.

            Program kierowany jest do seniorów w wieku powyżej 60 r. ż. oraz dla dzieci pozostających pod ich opieką. W ramach projektu realizowane są następujące działania:

  • Warsztaty: „Porozumienie bez barier”, „Chcę być silny dla nas”, „Jestem, myślę, czuję”.

  • Wyjazdy edukacyjno-integracyjne. Planujemy: wyjazd do Biskupina, wspólne zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, wejście do Planetarium w Częstochowie.

  • Warsztaty plastyczne, muzyczne.

  • „Rodzinna strefa fitness” w formie wspólnych, regularnych wyjść na zajęcia ruchowe/fitness.

  • Cykl spotkań „Zdrowy styl życia” z dietetykiem.

  • Indywidualne konsultacje psychologiczne.

  • Porady prawne.