502 985 101 info@dlarodziny.com

 V Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

Dziecko jest najważniejsze – pod takim hasłem odbył się V już Kongres Rodzicielstwa Zastępczego organizowany przez Koalicję
na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Kongres miał miejsce 8 czerwca br. w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie.

Podczas Kongresu podjęto temat wielokrotnego umieszczania dziecka w różnych środowiskach, wskazywano również na korzyści płynące z deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. Spotkanie było okazją poznania nowych metod pracy z dzieckiem oraz do wymiany dobrych praktyk– zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Ważnym punktem przedsięwzięcia było wręczenie wyróżnień dla powiatów oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Jest nam niezmiernie milo poinformować, że prowadzone przez nasze Stowarzyszenie Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny otrzymało nagrodę za konsekwentne wspieranie rozwoju rodzinnej opieki zastępczej. Jesteśmy dumni, że nasza praca, którą wykonujemy na co dzień, została zauważona na forum ogólnopolskim, a podejmowane przez nas działania i innowacyjne rozwiązania
są wzorem dobrych praktyk dla innych miast i powiatów.

Skip to content