502 985 101 info@dlarodziny.com

W Częstochowie ruszył projekt  „Strefa empatii – mediacje rówieśnicze”. Jego organizatorem jest Urząd Miasta Częstochowy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”.

Główne założenia projektu to: propagowanie zasad „porozumienia bez przemocy”, edukacja w zakresie polubownego rozwiązywania sporów oraz przeciwdziałanie szerzeniu się mowy nienawiści.

W projekcie bierze udział kilkudziesięciu uczniów częstochowskich szkół. Podczas warsztatów oraz szkoleń młodzi ludzie poznają specyfikę pracy mediatora. W efekcie zostanie wyszkolonych ok. 60 mediatorów rówieśniczych, którzy będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę oraz umiejętności na terenie swoich szkół poprzez propagowanie zasad porozumienia bez przemocy oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów.

Dla mediatorów zostaną zorganizowane superwizje, ponadto, młodzież będzie miała do dyspozycji specjalny podręcznik, który posłuży im na początku „kariery” mediatora.

Na zakończenie programu zaplanowano konferencję poświęconą mediacji oraz konkurs plastyczny pod hasłem „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”.

Projekt potrwa do grudnia 2017 i, zgodnie z zamierzeniem autorów, obejmie swoim działaniem ponad 500 częstochowian.

Skip to content