502 985 101 info@dlarodziny.com

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym od dnia 17.03.2017 do momentu ogłoszenia informacji o zamknięciu naboru.W wyniku wdrożenia założeń projektowych nastąpi wzmocnienie procesu przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych na poziomie lokalnym, zwiększenie oferty w zakresie usług wsparcia rodziny jako działań prewencyjnych ograniczających umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, wzrost liczy osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz przyspieszenie usamodzielniania wychowanków opuszczających pieczę zastępczą.

Chcielibyśmy poinformować, iż zakończyliśmy nabór do projektu „Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej”

Skip to content