502 985 101 info@dlarodziny.com

30 maja to uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Uznano w ten sposób potrzebę poprawy losu dzieci oraz działań na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Najważniejsze jest prawo dziecka do wychowania i wzrastania w rodzinie. W sytuacji kiedy dziecko jest pozbawione możliwości wzrastania w rodzinie naturalnej, państwo powinno zapewnić mu możliwość wychowania w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka czy placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego. To rodzina daje dziecku korzenie i skrzydła, tutaj kształtują się pozytywne wzorce, poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, przynależności.

Skip to content