16 listopada 2016 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyło się II Forum DLA RODZINY.

 

Na początek, tuż po słowie wstępnym, które w imieniu Prezydenta Miasta skierował dla uczestników Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej - Pan Adrian Staroniek, rozstrzygnęliśmy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży  pt. "Moja rodzina daje mi moc". Dzieci przygotowały piękne prace, za które otrzymały wartościowe nagrody w postaci sprzętu elektronicznego.

 

Podczas konferencji prezentowano zagadnienia dot. współczesnej rodziny. Wśród prelegentów znaleźli się: Pani Katarzyna Napiórkowska Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji  z Departamentu Polityki Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Marietta Hełka – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Siostra Anna Bałchan z katowickiego Stowarzyszenia Po Moc, Pan prof. Marek Szczepański z Uniwersytetu Śląskiego oraz Pan Dariusz Baran przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Po wystąpieniach rozpoczął się panel dysuksyjny, który moderowała Pani prof. AJD Izabela Krasiejko

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszą konferencją i już dziś... zapraszamy na III. Forum DLA RODIZNY za rok ;-)

 

 

Dziś tj. 09.11.2016 r. o godz. 13:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy miało miejsce SPOTKANIE RODZIN ZASTĘPCZYCH. Celem spotkania było złożenie sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych oraz wybór przedstawicieli do składu II kadencji Rady. Podczas spotkania dotychczasowi przedstawiciele Miejskiej Rady Rodziców Zastępczej otrzymali kwiaty oraz podziękowania za dwuletnią kadencję.

Nowymi przedstawicielami zostali Rady zostali:

 

Anna Imielińska
Joanna Ernst

Zygmunt Żurawski

Agata Matysiakiewicz
Katarzyna Kaczmarzyk

Zapraszamy do lektury 6. numeru naszego kwartalnika!

 

Biuletyn nr 6