502 985 101 info@dlarodziny.com

DLA RODZINY

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie
Zobacz więcej

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY

WOLONTARIAT   Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w wolontariat  organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA ROZINY”.  Poszukujemy wolontariuszy dla dzieci w różnym wieku będących pod opieką asystentów rodziny oraz...

czytaj dalej

Projekt ASOS 2014-2020

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie "DLA RODZINY" realizuje projekt ASOS 2014-2020, rządowy program na rzecz aktywności społecznej dla osób starszych. Celem projektu jest poprawa jakości życia osób starszych oraz integracja z młodym pokoleniem. Działania...

czytaj dalej

V Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

 V Kongres Rodzicielstwa Zastępczego Dziecko jest najważniejsze – pod takim hasłem odbył się V już Kongres Rodzicielstwa Zastępczego organizowany przez Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Kongres miał miejsce 8 czerwca br. w Ministerstwie Rozwoju w...

czytaj dalej

Radosny Dzień Dziecka

  Radosny Dzień Dziecka – największa impreza z okazji Dnia dziecka w Częstochowie odbyła się 4 czerwca. Organizatorzy: Radny Miasta Częstochowy – Pan Dariusz Kapinos, Koło PZW Okoń oraz Stowarzyszenie „DLA RODZINY” – stanęli na wysokości zadania. Przy silnym wsparciu...

czytaj dalej

Program Stypendialny „Spełnione Marzenia”

Regulamin: Regulamin Spełnione Marzenia Załączniki: Wykaz partnerów Deklaracja Uczestnictwa Porozumienie z darczyńcą Wniosek o przyznanie wsparcia Rekomendacja wniosku do programu Karta ocen wniosku Umowa uczestnictwa Uwaga!!! Ruszyła druga edycja Programu...

czytaj dalej

Piknik Rodzinny Podmiotów Ekonomii Społecznej

28 maja 2017r  odbył się coroczny Piknik Rodzinny Podmiotów Ekonomii Społecznej. Podczas spotkania częstochowskie organizacje pozarządowe promowały swoją działalność na Promenadzie  im. Czesława Niemena. Podczas pikniku nie zabrakło również naszego Stowarzyszenia....

czytaj dalej

Miejska Rada Rodziców Zastępczych
zaprasza na konsultacje:
3 środa każdego miesiąca
w godzinach 16-17:00
ul. Jasnogórska 34

MRRZ

Ogłoszenia Rady - (kliknij, aby rozwinąć)

Uwaga! Miejska Rada Rodziców Zastępczych informuje, że na okres wakacji zawieszone zostają dyżury Rady.

Kolejne, powakacyjne spotkanie członków MRRZ odbędzie się w trzecią środę września tj. 20.09.2017r.

Krótko o stowarzyszeniu.
Obszar działania.

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY” powstało 29.03.2013r. w Częstochowie. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Częstochowa.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).

Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Nasi Partnerzy

Współpracujemy z wieloma Partnerami, oto najważniejsi z nich